Kozlici

Znakovni jezik teži je nego što mislimo

Kozlići već godinama rado pričaju priče na znakovnom jeziku ne samo zato da ponude kulturni sadržaj gluhoj i nagluhoj djeci, već zato i da nauče djecu koja čuju kako komunicirati s gluhima. Kamišibaj se pokazao kao sjajan format među ostalim i za učenje znakovnog jezika, a Kozlići su kroz nastupe i suradnju s prevoditeljima znakovnog jezika i sami naučili svašta o tom zanimljivom jeziku. Tako smo, na primjer, naučili da ne postoji univerzalni znakovni jezik i da svaka država na svijetu ima svoj nacionalni znakovni jezik. Saznali smo i to da puno gluhih i nagluhih osoba ne zna znakovni jezik, da jezik nije uopće lagan ali i da je jako zabavan. Na tu temu, portal srednja.hr razgovarao je s Katarinom iz Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir. 

„Naučiti znakovni jezik zaista je teško. Učenje može biti kompleksno jer se radi o stranom jeziku potpuno drugačijeg modaliteta koji uz vokabular te znakove ima i gramatiku. Drugi strani govorni jezici usvajaju se slušanjem, a reproduciraju govorom. Znakovni jezik je jezik koji se usvaja gledanjem, a producira unutar takozvanog znakovnog prostora. Čini mi se da ljudi kada dođu kod nas na tečaj znakovnog jezika nemaju tu predodžbu i misle da je to govorni jezik u vizualiziranom obliku. Nakon nekog vremena shvate da je to njima strani jezik i da je prilikom učenja potreban upravo takav pristup,“ objasnila je Katarina, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, te znakovnog jezika, za portal srednja.hr. 

Iako neke škole nude učenje znakovnog jezika kao izvannastavnu aktivnost, Katarina smatra da je od samog učenja jezika puno važnije djecu koja čuju naučiti kako pristupiti gluhim i nagluhim osobama. 

„Znakovni jezik nije toliko rasprostranjen, ali se o njemu puno govori te postoji mnogo videozapisa i članaka o njemu. Dosta polaznici jedino na tečaju prakticiraju znakovni jezik, a izvan toga, ako se ne druže s gluhim osobama, nemaju više kontakta s njim. Podložan je brzom zaboravu, kao i svaki drugi strani jezik. Mislim da je važnije djecu naučiti kako pristupiti i komunicirati s gluhim i gluhoslijepim osobama“, izjavila je Katarina.

Cijeli razgovor s Katarinom možete pronaći na stranicama portala srednja.hr.