Kozlici

Upoznajte našu voditeljicu radionica – Iwu

Iwa Dugač rođena je 1984. godine u Zagrebu. Završila je socijalni rad na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Od 2014. do 2020. bila je zaposlena  u Savezu gluhih i nagluhih grada Zagreba kao socijalna radnica, a sada trenutno zaposlena je u Udruzi (na)gluhih osoba Videatur, također na mjestu socijalne radnice.

Kroz svoj radni vijek usavršavala se u području oštećenja sluha, komunikacije osoba oštećena sluha i hrvatskog znakovnog  jezika te je osim posla socijalne radnice, održala ( i još održava 😊) brojne edukacije znakovnog jezika za djecu, mlade i odrasle osobe i  predavanja/izlaganja na temu oštećenja sluha.

Projekt Znakovni kamišibaj (UP.02.1.1.14.0022) je financiran od strane Europske unije, iz Europskog socijalnog fonda u 100% intenzitetu.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Udruge za promicanje kulture – Kozlići.

Skip to content