Otvorene prijave za natječaj višejezičnog kamišibaja

Pozivamo sve škole i vrtiće u Hrvatskoj, ali i sve škole stranih jezika, međunarodne vrtiće i škole te druge formalne i neformalne skupine djece da se prijave na natječaj izrade kamišibaja na više jezika. 

Ukratko, potrebno je izraditi kamišibaj priču u kojoj će biti korištena četiri jezika ili narječja, s time da ti jezici mogu biti zastupljeni samo jednom riječju. Dakle, ne radi se o prijevodu teksta na strani jezik, već korištenju raznih jezika u priči. Kamišibaj treba izraditi sukladno smjernicama za izradu kamišibaja, odnosno na kartonima veličine A3 s ilustracijom na jednoj strani, a tekstom na poleđini. Svim prijavljenima bit će poslan priručnik za izradu kamišibaja s ovim, ali i drugim smjernicama za izradu priča. Također, svim prijavljenima stoje na raspolaganju članovi udruga Kozlići i Kaleido kao podrška u izradi priča.

Kamišibaj priča mora sadržavati 8 do 14 kartona, odnosno listova i treba biti skeniran i poslan, zajedno s tekstom, na mejl udruge ne kasnije od 26. travnja 2024. godine.

Pobjednik hrvatskog natječaja dobiva kao nagradu drveno A3 kazalište ručne izrade, te besplatni nastup udruge Kozlići u prostorima škole ili vrtića. Također, pobjednik ima mogućnost dobivanja velike europske nagrade. Naime, program se održava u Hrvatskoj kao dio velike europske mreže višejezičnih kamišibaja – KAMILALA. Najbolji hrvatski kamišibaj putuje u svibnju u Pariz gdje ima šansu dobiti Grand Prix, godišnju europsku nagradu za višejezični kamišibaj. 

ZAŠTO SE PRIJAVITI?

Osim mogućnosti da osvojite drveno A3 kazalište i besplatnu kamišibaj predstavu za svoj vrtić ili školu, projekt omogućava:

  • Stvaranje pozitvnog multikulturalnog ozračja u instituciji
  • Povećanje motivacije za učenje, čitanje i kreativno izražavanje
  • Lakša komunikacija između roditelja, djece i obrazovnih struktura
  • Povećanje tolerancije na društvene, kulturne i jezične raznolikosti

ZA KOGA JE VIŠEJEZIČNI KAMIŠIBAJ?

Kamišibaj je format koji uključuje razne vrste umjetnosti, ali i komunikacijskih mogućnosti. To mu omogućuje da se obraća raznolikoj publici, od škola do bilo kojeg pedagoškog, kreativnog i razigranog okruženja. Kamišibaj je instrument koji potiče razvoj širokog spektra vještina.

  • Djeca i tinejdžeri mogu iskoristiti sudjelovanje kroz praktičnu realizaciju projekta. Oni će, kroz izradu slika i tekstova, razvijati kreativnost, poboljšati govorne vještine te se senzibilizirati za jezičnu i kulturnu raznolikost.
  • Roditelji djece mogu se uključiti ne samo prilikom izvedbe izrađenog kamišibaja već mogu sudjelovati u realizaciji (primjerice kao izvorni govornici jezika koji se koristi)
  • Stručnjaci u obrazovanju dobivaju uvid u novi dinamičan i fleksibilan alat koji potiče i promiče jezično i transverzalno učenje

KAKO SE PRIJAVITI?

Za prijavu na natječaj potrebno je prvo se registrirati na sljedećem formularu:

https://forms.gle/9ovDD7RVbG1HVumcA

Svim prijavljenima bit će poslan priručnik za izradu kamišbaja te pružena sva potrebna podrška oko izrade kamišibaja.