Kozlici

Sedma radionica – PLAVI GRAD, ŽUTI GRAD

U Žutom gradu žive najbolji majstori postolari u cijeloj zemlji, a u Plavom gradu najbolji majstori za izradu kišobrana.

I rado su jedni od drugih kupovali i cipele i kišobrane. No, kad ljuda svađa zavadi dva grada, svi stanovnici Plavog grada hodaju bosi, a svi stanovnici Žutog grada idu po kiši bez kišobrana.

Zašto su se posvađali i kako će se pomiriti saznajte na radionici Znakovni kamišibaj koja će se održati u utorak 28. rujna 2021. godine.

Projekt Znakovni kamišibaj (UP.02.1.1.14.0022) je financiran od strane Europske unije, iz Europskog socijalnog fonda u 100% intenzitetu.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Udruge za promicanje kulture – Kozlići.

Skip to content