Kozlici

Projekt ZNAKOVNI KAMIŠIBAJ (UP.02.1.1.14.0022) je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u 100% intenzitetu financiranja (224.700,00 kn) u trajanju od godine dana (02/2021 – 02/2022), a putem natječaja Umjetnost i kultura online.

Korisnici – djeca u dobi od šest do 10 godina (prvi do četvrti razred osnovne škole).

Za više o EU fondovima posjetite: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

Opći cilj projekta

Smanjenje socijalne isključenosti najranjivijih skupina kroz prilagodbu kulturno-obrazovnih sadržaja – za djecu opće populacije za koju je, uslijed pandemije bolesti COVID-19 prilagođeno vrlo malo ili nimalo kulturnih sadržaja te gluhu i nagluhu djecu za koju niti u redovnim uvjetima ne postoje prilagođeni kulturni sadržaji.

Aktivnosti projekta

su organizirane radionice pričanja priča lektirnog sadržaja od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u kamišibaj formi uz učenje znakovnog jezika.

Kroz on line radionice djeca će učiti o japanskoj kulturi i umjetnosti, a na početku svake radionice naučiti će najprije pojmove na znakovnom jeziku iz priče koja će im biti predstavljena jer kamišibaj očekuje interaktivnost publike da ''pomaže'' u pripovijedanju izgovarajući, odnosno u ovom slučaju djeca će znakovati dio teksta ili nadolazeći događaj.

Dodatna vrijednost ovih radionica jest što će biti uključena i sama gluha djeca čime će se potaknuti razvoj međuvršnjačkog prihvaćanja različitosti i tolerancije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Udruge za promicanje kulture - Kozlići.
Izradu internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Skip to content